Statut PTKKF

Statut Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

    Statut PTKKF