Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2018

 1. Sprawozdanie z działalności PTKKF 2018
 2. Bilans 2018
 3. Rachunek Zysków i strat 2018

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2017

 1. Sprawozdanie z działalności PTKKF 2017
 2. Bilans 2017
 3. Rachunek Zysków i strat 2017

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2016

 

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2015

 1. Sprawozdanie finansowe PTKKF 2015
 2. Bilans PTKKF 2015
 3. Rachunek zysków i strat PTKKF 2015

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2013

 1. Protokół ze sprawozdawczego zjazdu PTKKF w Rzeszowie z dnia 15.03.2014
 2. Bilans PTKKF ZA 2013
 3. Rachunek Zysków i Strat PTKKF 2013

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2012

 1. Protokół ze sprawozdawczego zjazdu PTKKF w Rzeszowie z dnia 9.02.2013
 2. Bilans PTKKF 2012
 3. Rachunek zysków i strat PTKKF 2012