Strona główna

Raport z realizacji zadania inwestycyjnego

Zakończyliśmy remont pozyskanych i mocno zniszczonych obiektów w centrum Rzeszowa przy ul. 17 Pułku Piechoty 1. W wyniku robót budowlanych zrobiono w budynku nowy dach ze stropami i schodami, dokonano w nim izolacji poziomej i pionowej z wymianą drzwi i okien. W budynku wykonano nową instalację elektryczną, grzewczą wraz z remontem węzła cieplnego, wodno-kanalizacyjną, elektroniczno-internetową i telefoniczną. Efektem tych prac ze starego garażu, mocno zniszczonych  i zawilgoconych pomieszczeń powstał kompleks sportowo-rekreacyjny o łącznej powierzchni użytkowej ponad 500 m2  z: dwoma salami gimnastycznymi o powierzchni ponad 120 m2  każda; zapleczem szatniowo-sanitarnym dla każdej z sal; pomieszczeniami dla trenerów. Sale i pozostałe pomieszczenia są klimatyzowane.

1

2

3

Reasumując z niszczejących zabudowań, od lat nie remontowanych powstał bardzo nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży. Wartość wykonanych robót wyniosła 1 434 000 zł. Na kwotę tę złożyły się dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta Rzeszowa  oraz finanse własne Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie. Zarząd Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie składa tą drogą serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego obiektu.

              Za Zarząd

Prezes Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie

mgr Mieczysław Doskocz